KATEDRA BYDGOSKA PW. ŚW. MARCINA I MIKOŁAJA

Gdy w 1982 roku zamieszkał w Bydgoszczy, przy kościele farnym, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej Jan Nowak, mianowany przez Kard. Józefa Glempa, Arcybiskupa - Metropolitę Gnieźnieńskiego i Prymasa Polski, wikariuszem biskupim dla Bydgoszczy, miasto to zyskało w archidiecezji szczególną pozycję. Wzrosła ona jeszcze bardziej, kiedy jedenaście lat później, 5 września 1993 roku, kolejny Arcybiskup - Metropolita Gnieźnieński, Henryk Muszyński, podniósł tę wielowiekową świątynię do godności kolegiaty, erygując przy niej Kapitułę Kolegiacką i ustanawiając jej Patronką Matkę Bożą Pięknej Miłości - Matkę Kościoła. W dniu 7 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas swoich nawiedzin Bydgoszczy, jako trwałą pamiątkę swej obecności" w tym mieście, nałożył na skronie Dzieciątka i Jego matki" w obrazie bydgoskiej kolegiaty papieskie korony, a samą świątynię podniósł do godności konkatedry Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kapituła Kolegiacką przy tym kościele stała się wówczas Kapitułą Konkatedralną. Wiekopomne wydarzenie, jakim było erygowanie przez Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 25 marca 2004 roku Diecezji Bydgoskiej, stworzyło okazję do ustanowienia przez Stolicę Apostolską, Dekretem z dnia 24 lutego 2006 roku (Congregatio pro Clericis N. 20050265), Kapituły Katedralnej Diecezji Bydgoskiej przy Katedrze w Bydgoszczy.

 
KANONICY GREMIALNI
 

Prepozyt Kapituły
Ks. kanonik Teodor Paradowski


Urodzony 18.II.1947
Święcenia 9.VI.1973
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006

Mianowany Prepozytem 10.01.2011
 

   
Dziekan Kapituły
Ks. kanonik Maciej Gutmajer

Urodzony 28.VIII.1946
Święcenia 10.VI.1972
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006
Mianowany Dziekanem 25 marca 2011
 
   
Sekretarz Kapituły
Ks. kanonik Tomasz Cyl

Urodzony 21.II.1964
Święcenia 22.V.1988
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006
Mianowany Sekretarzem 25 marca 2011

 
   
Kustosz Kapituły
Ks. kanonik Jerzy Marciniak

Urodzony 12.07.1949r.
Święcenia 13.02.1977r.
Mianowany kanonikiem 25 marca 2011
Mianowany Kustoszem 25 marca 2011

 
   
Penitencjarz
Ks. kanonik Ryszard Pruczkowski

Urodzony 3.I.1950
Święcenia 21.VI.1975
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006

 
   

Ks. kanonik Kazimierz Czynsz


Urodzony
Święcenia
Mianowany kanonikiem 25 marca 2011


 
 
   
Ks. kanonik Jan Graczyk

Urodzony 18.IX.1941
Święcenia 28.X.1967
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 
   
Ks. prałat Bogdan Jaskólski 

Urodzony 1934
Święcenia 11.VI.1960
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 

   
Ks. kanonik Roman Jakubowski

Urodzony 11.XI.1945
Święcenia 7.VI.1969
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 
   
Ks. kanonik Zbigniew Maruszewski

Urodzony 3.XII.1940
Święcenia 5.VI.1965
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 
   
Ks. kanonik Józef Orchowski

Urodzony 5.III.1953
Święcenia 4.VI.1977
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 
   

Ks. kanonik Bogumił Stachowiak


Urodzony 7.III.1947
Święcenia 10.VI.1972
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006

 
   

Kanonicy honorowi
 

Ks. kanonik Roman Buliński

Urodzony 8.I.1942
Święcenia 30.IX.1967
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006

 

 
   
Ks. kanonik Jerzy Celkowski

Urodzony 28.VI.1957
Święcenia 5.VI.1982
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 
   
   
Ks. kanonik Stanisław Karabasz

Urodzony 11.IV.1946
Święcenia 2.X.1971
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 
   
Ks. kanonik Tadeusz Kolon

Urodzony 1.II.1957
Święcenia 27.V.1984
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 
   
Ks. kanonik Tadeusz Lesiński  
   
Ks. kanonik Jerzy Ptach  
   
Ks. kanonik Piotr Raszka  
   

Ks. kanonik Piotr Renkiel

Urodzony
Święcenia
Mianowany kanonikiem 25 marca 2011

 
 
   
Ks. kanonik Mirosław Wdowiak

Urodzony 14.I.1956
Święcenia 6.VI.1981
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 
   

Ks. kanonik Narcyz Wojnowski

Urodzony 10.VIII.1938
Święcenia 8.VI.1963
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 
 
   
Kanonicy seniorzy
 
Ks. kanonik Kazimierz Drapała

Urodzony 29.XI.1934
Święcenia 23.V.1959
Mianowany kanonikiem
25 marca 2006

 

   
Ks. kanonik Michał Kudłacik  
   
Ks. kanonik Andrzej Rosa

Urodzony 29.X.1936
Święcenia 11.VI.1960
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 
   
Ks. kanonik Jerzy Tworowski

Urodzony 28.VIII.1936
Święcenia 11.VI.1960
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 
   
Ks. kanonik Franciszek Sołtysiak

Urodzony 21.VII.1934
Święcenia 23.V.1959
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006

 
 
   
Ks. kanonik Edward Siwak

Urodzony 16.IV.1936
Święcenia 11.VI.1960
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006


 

   
Ks. kanonik Józef Starczewski

Urodzony 17.XII.1936
Święcenia 11.VI.1960
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006 
   
Ks. kanonik Mikołaj Szymański


Urodzony 6.XII.1936
Święcenia 11.VI.1960
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006

 
   
Ks. kanonik Edward Wosik

Urodzony 23.VIII.1935
Święcenia 11.VI.1960
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006
 
   
Ks. kanonik Tadeusz Zabłocki

Urodzony

Święcenia
Mianowany kanonikiem 25 marca 2006
 
 
Kanonicy supra numerum 
 
Ks. kanonik Antoni Balcerzak

Urodzony 24.XII.1935
Święcenia 11.VI.1960

 
 
Ks. kanonik Benon Kaczmarek

Urodzony 11.IV.1932
Święcenia 11.VI.1960

 
 
Ks. kanonik Zbigniew Lewandowski

Urodzony 30.I.1922
Święcenia 7.VI.1952
 
 
Ks. kanonik Marian Ratajczak

Urodzony 14.VIII.1933
Święcenia 31.V.1958
 
 
Ks. kanonik Edmund Ruta

Urodzony 16.XI.1922
Święcenia 19.II.1950
 
 
Ks. kanonik Andrzej Rygielski

Urodzony 25.II.1940
Święcenia 5.VI.1965
 
 

        Kanonicy gremialni

Kanonicy honorowi


Kanonicy seniorzy

Kanonicy supra
    numerum


Dystynktorium kapituły katedralnej w Bydgoszczy

awers

rewers


 

Copyright © 2006